İçeriğe geç

DOĞAL BİR ÜRÜN: DERİ

       Deri üretimi insanoğlunun en eski işlerinden biridir. İlk zamanlarda eti için öldürülen hayvanların derileri yağ ile yoğurularak esnek ve yumuşak hale getiriliyordu. Ayrıca ateş dumanına maruz bırakılarak derinin bozunması önlenmeye çalışılıyordu. Bu şekilde kıl ve yün tabakası üzerinde olarak üretilen deriler, olumsuz hava koşullarından korunulması amacıyla giysilik olarak kullanılmıştır. Asırlar boyunca derinin işlenmesinde yeni farklı metotlar bulunmuştur. Odun külü ve yanmış kireç taşı kayalarıyla kılların gevşeyebildiği farkedilmiştir. Bu kılların üzerinde olmadığı deri üretimini mümkün hale getirmiştir. Daha sonraları, yapraklarla ve tanen içeren ağaç kabuğu parçalarıyla derinin muamele edilmesiyle, derinin daha dayanıklı bir karaktere sahip olduğu keşfedilmiştir. Bundan sonra alüminyum tuzlarının tabaklama etkisi farkedilmiştir. Antik Çağ’da dahi bitkisel boyalar renklendirme işlemi için kullanılmıştır.

Deri

İnsanların göç etmesiyle deri ve kürk yapımı gitgide yaygınlaştı. Orta Çağ’dan sonra deri ve kürk üretimi gelişmiş bir zanaat haline geldi. Bilimsel araştırmalar sayesinde ortaya koyulan yeni metotlar ve kullanılan yeni malzemelerle deri üretimi büyük ilerleme kaydetti. Tabaklama için makinelerin üretilmesi; hamderi, işlenti, kullanılan kimyasallarla ilgili yapılan sistematik çalışmalar sayesinde endüstriyel ölçekte deri üretimi mümkün hale geldi.

Birkaç istisna dışında deri eti, sütü, yünü için yetiştirilen hayvanlardan bir yan ürün olarak elde edilir. Hayvan yetiştirmede amaç asla deri olmamıştır. Bu yüzden deri “atık”, deri üretimi de “atığın değerlendirilmesi” olarak tanımlanabilir. Deri işlenmediği taktirde bakteriler tarafından kolayca bozunabilecek, kokuşacak ve atmosfere karbondioksit gazı salarak küresel dengeye zarar verebilecek bir materyaldir.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de derinin yerine kullanılabilecek kendi gibi mükemmel bir materyal olmayacağı bilinmektedir. Deri döşeme bir mobilyanın veya deri bir ayakkabının insana verdiği haz ve kullanım zevkini başka bir materyalin vermesi ve bu materyalin deri gibi üstün özellikler göstermesi mümkün değildir. Deri her zaman ihtiyaç duyulacak doğal bir materyaldir ve öyle de kalacaktır.

geredederi@hotmail.com

Kategori:Deri Teknolojisi

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın