İçeriğe geç

Derideki Yasaklı/Kısıtlı Maddeler

Deri üretiminde kullanılan kimyasallar, ister doğal isterse sentetik kökenli olsun, üretim basamakları sonunda ya derinin içerisinde ya da atık suda, arıtma çamurunda ve gaz emülsiyonları içerisinde bulunacağından deri sanayi açısından önem arz etmektedir. Tüketiciye ve çevreye zarar vermeyen kimyasalların kullanımı ve bu kimyasalların çevreci kullanılarak sorumlu bir şekilde uygulanması konusundaki basılar giderek artmaktadır. Deri ürünü üreticilerini yönlendirme gücü olan çevrelerin elindeki en önemli kozlardan birisi de; mamul derideki kimyasalların yasaklı, kısıtlı olup olmadığı ile ilgili durumdur. Özellikle argeye önem veren kimyasal üreticileri bunu sürekli gündemde tutup, piyasaya hakim olma çabası içindedirler. Durum böyle olsa dahi, hem vicdani açıdan, hem de alanında uzman kişilerin ve kuruluşların koyduğu kurallara göre üretim yapmak, işini kuralına göre oynamak sayesinde, son yıllarda çokça teleffuz ettiğimiz sürdürülebilir deri üreitimi mümkün olabilecektir. Aynı zamanda katma değeri yüksek, özellikli ürün elde etmek, derimizin prestijini yükseltmek için de bu gereklidir.

Aşağıda deri üretimini ilgilendiren yasal olarak kısıtlanmış maddeler listelenmiştir. Aytıntılı bilgi ve destek almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz: geredederi@hotmail.com

Deri Üretimini İlgilendiren Yasal Olarak Kısıtlanmış Maddeler

Alerji yapıcı boyalar = Allergenic and sensitising dyes

Azo boyaların aromatik aminleri = Aromatic amines from azo dyes

Bor içerikli maddeler = Boron containing substances

Bromlu organik alev geciktiriciler = Brominated organic flame retardants

Klorlanmış parafinler ( Kısa zincirli, C10-C13, SCCP) = Chlorinated paraffins (short chain, C10 – C 13, SCCP)

Klorlanmış fenoller  (PCP, TeCP, TriCP) = Chlorinated phenols (PCP, TeCP and TriCP)

Krom (VI) = Chromium (VI)

Dimetil Fümerat = Dimethyl fumarate

Ağır metaller = Heavy metals

N-metil pirolidon = N-methyl pyrrolidone

Nonifenol etoksilat ve nonifenol = Nonylphenol ethoxylate and nonylphenol

Organotin bileşikleri = Organotin compounds

Perfluorooctane sulfonat (PFOS) = Perfluorooctane sulfonate (PFOS)

Fitalatlar = Phthalates

Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) = Polyaromatic hydrocarbons (PAH)

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (Aday Liste = SVHC) Listesi = Substances of Very High Concern

 

Eco-Label Etiketi Bulunan Derilerdeki Kısıtlı Maddeler

Formaldehit = Formaldehyde

Asetaldehit = Acetaldehyde

Biositler = Biocides

Uçucu Organik Bileşikler = Volatile organic substances (VOC)

Kategori:Deri Teknolojisi

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın